Obrazec za vračilo artikla zaradi uveljavljanja stvarne napake

Podatki kupca

Ime in priimek: .......................................................................................................................................

Naslov: .....................................................................................................................................................

Telefon: ....................................................................................................................................................

E-mail: ......................................................................................................................................................

Številka računa: .......................................... Datum računa prejetega artikla*: .................................

Številka naročila**: ................................................................................................................................

Šifra posredovanega artikla***:............................................................................................................

Podroben opis napake za uveljavljanje stvarne napake:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Vsebina prejetega paketa:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Opomba: Artikel, ki ga vračate zaradi uveljavljanja stvarne napake, mora ob vračilu imeti priložene vse morebitne dodatke.

Kdaj je bila stvarna napaka odkrita (datum): .....................................................................................

V primeru, da je stvarna napaka utemeljena, želim (obkrožite):

  • Vračilo kupnine (navedite številko transakcijskega računa): .................................................
  • Zamenjavo za enak artikel (v primeru, da je na zalogi)
  • Odpravo napake

................................................................

Datum in podpis kupca

__________________________________________________________________________________________

*Datum se nahaja na računu artikla

**Številko naročila najdete v prejetem elektronskem sporočilu ob naročilu artikla.

***Šifra se nahaja na računu artikla in na njegovi deklaraciji.


DOKUMENT DOBITE NA TEJ POVEZAVI

Izpolnjen dokument pošljite na naš e-mail info@apikunst.si.